Choose language

Inyett Webinar

Sanningsförsäkran - sanning eller bluff?

Du har säkert stött på begreppet 'sanningsförsäkran' inom upphandling tidigare, där anbudsgivare på "heder och samvete" intygar att uppgifterna som lämnats är riktiga och att de är bolag som det är OK att göra affärer med. Hur vet du att detta stämmer och hur och vilka kontroller bör man göra?