Choose language

Inyett Webinar

Undgå att göra affärer med kriminella!

Vilka är de obligatoriska kontrollerna du alltid bör göra inför ett inköp? Vilka kontroller bör du göra för en djupare kontroll och hur vet du vilka signaler du bör leta efter? Miia Vuolama från Ekobrottsmyndigheten kommer i vårt webinar ta upp konkreta exempel på hur du kan undgå att ingå affärsavtal med kriminella och vilka signaler du bör titta närmare på.